Untitled Document
HABERLER

2018 YILI TOPLANTI TUTANAĞI

BUTİTAŞ BURSA TİCARETLİLER TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN

25/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2018 yılı Olağan genel kurul toplantısı 25/04/2019 tarihinde saat 16:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde toplandı.

Toplantı Nama yazılı pay sahiplerine 05/04/2019 tarihinde taahhütlü mektupla , ayrıca şirket web sayfası www.butitas.com.tr adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 34.512,58.-TL sermayeye karşılık 3.451.258 adet hissenin asaleten 20.748,80.-TL sermayeye karşılık 2.074.880 adet hissenin vekaleten olmak üzere 55.261,38.-TL lık sermayeye karşılık 5.526.138 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. Halil GÜLEÇ tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

  1. Divan Başkanlığı için 2 takrir verildi.

  1. Sn. Mehmet TAN ve Sn. İlhan AYDOĞDU , divan başkanlığına Sn. Ahmet DERİKESEN, divan katipliğine Sn. Şevket GÜNAY ve Sn. Kemal KAYA ’yı önerdiler.

  2. Sn. Cengiz TOKATLI , Sn. Burhan VATAN, Sn. Mustafa ULUTAŞ ise divan başkanlığına Sn. Halil GÜLEÇ’i , divan katipliğine Sn. Sibel ATASOY’u önerdiler.

Yapılan açık oylama sonucu Sn. Ahmet DERİKESEN ve Sn. Şevket GÜNAY 16.395,80 oy, Sn. Halil GÜLEÇ, Sn. Sibel ATASOY 38.865,58 oy aldılar. Oy çokluğu ile Halil GÜLEÇ divan başkanı seçildi.

Divan başkanı Sn. Halil GÜLEÇ ‘in başkanlığında toplantı açıldı.

  1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

  2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildiği sırada Sn. İlhan AYDOĞDU bir takrir verdi. Faaliyet raporu okunup müzakereye geçildi. Yönetim kurulu başkanı Sn. Halil GÜLEÇ, Sn. İlhan AYDOĞDU ‘nun verdikleri takrirdeki 2017 ve 2018 döneminde kayıtlı bulunan o menkullerle ilgili sorusunu 2017 döneminin 2018 yılında yapılan genel kurulda görüşüldüğünü, 2018 yılında ise 2 adet daire ve 2 adet dükkan satıldığını, bunlarında tablolarda görüldüğünü belirtti.

Nilüfer Belediyesine bırakılan 2.640 m2 ‘lik arsa ile ilgili davanın halen danıştayda olduğunu,

Hamiline hisse senetlerine sahip hissedarlara mektup gönderilmesi ile ilgili sorusuna ise bunların fiziken takibinin kimde olduğunun bilinmediğinden ve kanunen mecburiyet olmadığından gönderilmediğini, ayrıca şirketimizin elinde şu anda satılmayan ofis ve dükkanlar bulunduğunu, bunların satış süresi içinde değerlendirilmesi için bir kısmının kiralandığını belirtti.

Yapılan oylama sonucu 38.865,58 kabul , 16.395,80 red oyu ile ekseriyetle kabul edildi.

Gündemin 4.ncü maddesine geçildiği sırada Sn. İlhan AYDOĞDU ve arkadaşları bir takrir vererek genel kurulun Türk Ticaret Kanunu Madde 420 ve Madde 414 gereği bir ay sonraya ertelenmesini istediler.Verilen takrir incelendiğinde 857.738 asil , 27632 vekil olmak üzere 1.134.570 oyla toplantının bir ay sonraya ertelenmesine divan başkanı belirterek toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI          KATİP

HALİL GÜLEÇ                     SİBEL ATASOY